Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

23:18
0704 4e2f 500
Reposted fromdeviate deviate vialexxie lexxie
JoCh
23:18
JoCh
23:17
4403 afe6 500
Reposted fromkrzysk krzysk vialexxie lexxie
JoCh
23:17
Reposted fromFlau Flau viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
JoCh
23:17
JoCh
23:14
JoCh
23:14
4537 1b38
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
JoCh
23:14
1932 042c
Reposted fromfelicka felicka vialexxie lexxie
JoCh
23:13
To już ładnych tyle lat
jak do życia się przymierzam
nie wiem nic
nie umiem żyć
a zamierzam, a zamierzam.


A. Poniedzielski.
Reposted fromniewinna niewinna vialexxie lexxie
JoCh
23:13
JoCh
23:12
JoCh
23:12
1467 ee5a 500
Reposted frommesoute mesoute viakrolfasolek krolfasolek
JoCh
23:12
http://38.media.tumblr.com/9fafd0d757a42dd5f7f6e2e831f150d0/tumblr_nahigbcmKN1qlx024o2_r1_500.gif
Reposted fromcaligula caligula viakrolfasolek krolfasolek
23:12
JoCh
23:12
Reposted fromFlau Flau viakrolfasolek krolfasolek
23:12
7257 2223
JoCh
23:12
23:11
2310 8b51 500
Reposted fromSaddieEvans SaddieEvans viakrolfasolek krolfasolek
JoCh
23:11
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viakrolfasolek krolfasolek
JoCh
23:11
I w końcu chyba to zrozumiałam, że nie trzeba ani nowego roku, ani poniedziałku, ani cudownego znaku z nieba. Czekając na tą specjalną przyczynę do zmiany, opóźniamy tylko moment dojścia do celu.
http://mywonderland.soup.io/
Reposted frommywonderland mywonderland viakrolfasolek krolfasolek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl